version 7.9 / made 2022.06.13 / Ubuntu 20.04
viewport:
K. Saito
Koichi Saito


There were 2 illustrations found for K. Saito

 444270
2 14750 Aconitum japonicum Thunb.
W. Curtis, Bot. Mag., ser. 2, vol. 33 : p. 214 (1984) [K. Saito]
 444307
2 14750 Aconitum japonicum Thunb.
W. Curtis, Bot. Mag., ser. 2, vol. 33 : t. 838 (1984) [K. Saito]