version 7.9 / made 2022.06.13 / Ubuntu 20.04
viewport:
R.J. Heim
Roger Jean Heim
(1900-0)


There were 4 illustrations found for R.J. Heim

 264047
0 -
Fungi Iberici. Observations sur la Flora Mycologique Catalane [Treballs del Museu de Ciencies Naturals de Barcelona vol. 15, serie botanica no. 3]: t. 1 () [R.J. Heim]
 264048
0 -
Fungi Iberici. Observations sur la Flora Mycologique Catalane [Treballs del Museu de Ciencies Naturals de Barcelona vol. 15, serie botanica no. 3]: t. 2 () [R.J. Heim]
 264049
0 -
Fungi Iberici. Observations sur la Flora Mycologique Catalane [Treballs del Museu de Ciencies Naturals de Barcelona vol. 15, serie botanica no. 3]: t. 3 () [R.J. Heim]
 264050
0 -
Fungi Iberici. Observations sur la Flora Mycologique Catalane [Treballs del Museu de Ciencies Naturals de Barcelona vol. 15, serie botanica no. 3]: t. 4 () [R.J. Heim]