version 7.9 / made 2022.06.13 / Ubuntu 20.04
viewport:
H. Schacht
Schacht


There were 4 illustrations found for H. Schacht

 379302
- - -
D.F.L. von Schlechtendal, Linnaea, vol. 22 : t. 5 (1826-1882) [H. Schacht]
 325637
Rhynchanthus bluthianus Wittm.
E.A. von Regel, Gartenflora, vol. 48 : t. 1464 (1853) [H. Schacht]
 325638
Acalypha hispida Burm.f.
E.A. von Regel, Gartenflora, vol. 48 : t. 1465 (1853) [H. Schacht]
 322284
Euphorbia resinifera O. Berg
O.C. Berg, C.F. Schmidt, Atlas. Off. Pfl., vol. 2 : t. 85, fig. M-X (1896-1899) [H. Schacht & C.F. Schmidt]