version 7.9 / made 2022.06.13 / Ubuntu 20.04
viewport:
J. Xiao-Feng
Jin Xiao-Feng


There were 9 illustrations found for J. Xiao-Feng

 274635
2 875664 Rhododendron amagianum (Makino) Makino ex H.Hara [80 121849 Azalea amagiana Makino]
Ann. Missouri Bot. Gard., vol. 97 : p. 170, fig. 1 (1914) [J. Xiao-Feng]
 274636
2 877898 Rhododendron wadanum Makino
Ann. Missouri Bot. Gard., vol. 97 : p. 172, fig. 2A-E (1914) [J. Xiao-Feng]
 361832
2 876009 Rhododendron chilanshanense Kurashige
Ann. Missouri Bot. Gard., vol. 97 : p. 172, fig. 2F (1914) [J. Xiao-Feng]
 274637
2 876222 Rhododendron dilatatum Miq.
Ann. Missouri Bot. Gard., vol. 97 : p. 173, fig. 3A-F (1914) [J. Xiao-Feng]
 361831
2 876222 Rhododendron dilatatum Miq.
Ann. Missouri Bot. Gard., vol. 97 : p. 173, fig. 3G,H (1914) [J. Xiao-Feng]
 274638
2 876331 Rhododendron farrerae Sweet
Ann. Missouri Bot. Gard., vol. 97 : p. 177, fig. 4 (1914) [J. Xiao-Feng]
 274639
2 877353 Rhododendron quinquefolium Bisset & S.Moore
Ann. Missouri Bot. Gard., vol. 97 : p. 183, fig. 5 (1914) [J. Xiao-Feng]
 274640
2 877724 Rhododendron tashiroi Maxim.
Ann. Missouri Bot. Gard., vol. 97 : p. 185, fig. 6 (1914) [J. Xiao-Feng]
 274641
2 877915 Rhododendron weyrichii Maxim.
Ann. Missouri Bot. Gard., vol. 97 : p. 188, fig. 7 (1914) [J. Xiao-Feng]