version 7.9 / made 2022.06.13 / Ubuntu 20.04
viewport:
S. Yingbao
Sun Yingbao


There were 10 illustrations found for S. Yingbao

 372197
Delphinium calthifolium Q.E.Yang, Y.Luo
Novon, vol. 11 : p. 371, fig. 1 (1991-2008) [S. Yingbao]
 372330
Chirita longii Z.Yu Li
Novon, vol. 12 : p. 493, fig. 1 (1991-2008) [S. Yingbao]
 372426
Acer yangbiense Y.S.Chen & Q.E.Yang
Novon, vol. 13 : p. 297, fig. 1 (1991-2008) [S. Yingbao]
 372429
Delphinium lihengianum Q.E.Yang & Y.Luo
Novon, vol. 13 : p. 312, fig. 1 (1991-2008) [S. Yingbao]
 372562
Thalictrum pseudoichangense Q. E. Yang & G.H. Zhu
Novon, vol. 14 : p. 511, fig. 1 (1991-2008) [S. Yingbao]
 372563
Aleuritopteris gongshanensis G.M. Zhang
Novon, vol. 14 : p. 514, fig. 1 (1991-2008) [S. Yingbao]
 409326
Teratophyllum hainanense S.Y. Dong & X.C. Zhang
Novon, vol. 15 : p. 105 (1991-2008) [S. Yingbao]
 372717
Erythrina stricta Roxb.
Novon, vol. 16 : p. 268, fig. 1 (1991-2008) [S. Yingbao]
 372718
Begonia brevipedunculata Y.M.Shui
Novon, vol. 16 : p. 270, fig. 1 (1991-2008) [S. Yingbao]
 372595
Sinojackia huangmeiensis J.W. Ge & X.H. Yao
Novon, vol. 17 : p. 139, fig. 1 (1991-2008) [S. Yingbao]