version 7.9 / made 2022.06.13 / Ubuntu 20.04
viewport:
L. Yunxiao
Liu Yunxiao


There were 3 illustrations found for L. Yunxiao

 373024
6 510364 Hetaeria youngsayei Ormerod Ormerod [Hetaeria shiuyingiana L. Li & F.W.Xing]
Novon, vol. 19 : p. 188, fig. 1 (1991-2008) [L. Yunxiao]
 372913
Strobilanthes ovata Y.F. Deng
Novon, vol. 20 : p. 144, fig. 1 (1991-2008) [R. Wise & L. Yunxiao]
 372966
Strobilanthes biocullata Y.F. Deng & J.R.I. Wood
Novon, vol. 20 : p. 408, fig. 2 (1991-2008) [L. Yunxiao]