version 7.9 / made 2022.06.13 / Ubuntu 20.04
viewport:
W. Zhang-hua
Wu Zhang-hua


There was one illustrations found for W. Zhang-hua

 371217
6 1148674 Frigidorchis humidicola (K.Y.Lang & D.S.Deng) Z.J.Liu & S.C.Chen (K.Y.Lang & D.S.Deng) Z.J.Liu & S.C.Chen [Peristylus humidicola K.Y.Lang & D.S.Deng]
Novon, vol. 6 : p. 189 (1991-2008) [W. Zhang-hua]