version 7.9 / made 2022.06.13 / Ubuntu 20.04
viewport:
C. Oberprieler
Oberprieler


There were 6 illustrations found for C. Oberprieler

 371516
Dendrothrix multiglandulosa Esser
Novon, vol. 3 : p. 247 (1991-2008) [C. Oberprieler & H.J. Esser]
 371533
Mabea arenicola Esser
Novon, vol. 3 : p. 342, fig. 1 (1991-2008) [C. Oberprieler & H.J. Esser]
 371534
Mabea longibracteata Esser
Novon, vol. 3 : p. 344, fig. 2 (1991-2008) [C. Oberprieler & H.J. Esser]
 371535
Mabea macrocalyx Esser
Novon, vol. 3 : p. 346, fig. 3 (1991-2008) [C. Oberprieler & H.J. Esser]
 371536
Mabea ovata Esser
Novon, vol. 3 : p. 348, fig. 4 (1991-2008) [C. Oberprieler & H.J. Esser]
 371537
Mabea salicoides Esser
Novon, vol. 3 : p. 360, fig. 5 (1991-2008) [C. Oberprieler & H.J. Esser]