version 7.9 / made 2022.06.13 / Ubuntu 20.04
viewport:
W. Yong
Wang Yong


There were 2 illustrations found for W. Yong

 372349
Isoetes yunguiensis Wang Q.F. & W.C. Taylor
Novon, vol. 12 : p. 588, fig. 1 (1991-2008) [W. Yong & C. Bao-Lin]
 372520
Asarum campaniflorum Yong Wang & Q.F.Wang
Novon, vol. 14 : p. 240, fig. 1 (1991-2008) [W. Yong]