version 7.9 / made 2022.06.13 / Ubuntu 20.04
viewport:
Wu Zhi-xue
Zhi-xue


There was one illustrations found for Wu Zhi-xue

 373139
Leymus pubens -
Novon, vol. 22 : p. 232, fig. 3 (1991-2008) [Wu Zhi-xue]