version 7.9 / made 2022.06.13 / Ubuntu 20.04
viewport:
Ying-Bao Sun
Sun


There was one illustrations found for Ying-Bao Sun

 373231
Elatostema recurviramum W.T.Wang & Y.G.Wei
Novon, vol. 21 : p. 282, fig. 1 (1991-2008) [Ying-Bao Sun]