version 7.9 / made 2022.06.13 / Ubuntu 20.04
viewport:
Yuen Fang Tan
Yuen Fang Tan


There were 3 illustrations found for Yuen Fang Tan

 60048
Buddleja axillaris Willd. ex Roemer & Schultes
Fl. Madag., vol. 167 (Loganiacées): p. 21, t. 6 (1984) [Yuen Fang Tan]
 60053
Buddleja madagascariensis Lam.
Fl. Madag., vol. 167 (Loganiacées): p. 33, t. 11 (1984) [Yuen Fang Tan]
 60055
Mitreola turgida Jovet
Fl. Madag., vol. 167 (Loganiacées): p. 39, t. 13 (1984) [Yuen Fang Tan]