Klarobelia anomala (R.E. Fr.) Chatrou [ Cremastosperma anomalum R.E.Fr.]
Annals of the Missouri Botanical Garden (1914-2013)
Ann. Missouri Bot. Gard.

vol. 49 (1962)
t. 154 p. 181
<        >        navigate through volume
name recognized:
1183841 Klarobelia anomala (R.E. Fr.) Chatrou
name recognized (basionym):
285989 Cremastosperma anomalum R.E.Fr.

name cited:
285989 Cremastosperma anomalum R.E.Fr.

drawing: B.S. Velick
family: Annonaceae
epithet: anomalus,-a,-um

Illustration contributed by:
Missouri Botanical Garden, St. Louis, U.S.A.
link to this page:
http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=117264
contact about this record
synonyms:
-
heterotypic synonyms:
Cremastosperma anomalum R.E.Fr.;
no HD illustration available (3)
no HD illustration available
6 1183841 Klarobelia anomala (R.E. Fr.) Chatrou [80 285989 Cremastosperma anomalum R.E.Fr.]
Ann. Missouri Bot. Gard., vol. 49 : p. 181, t. 154 (1914) [B.S. Velick]