Xylopia frutescens Aublet
Annals of the Missouri Botanical Garden (1914-2013)
Ann. Missouri Bot. Gard.

vol. 49 (1962)
t. 158 p. 192
<        >        navigate through volume
name recognized (= name cited):
1078019 Xylopia frutescens Aublet

drawing: B.S. Velick
family: Annonaceae
subfamily: Annonoideae
epithet: frutescens

Illustration contributed by:
Missouri Botanical Garden, St. Louis, U.S.A.
link to this page:
http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=117268
contact about this record
synonyms:

heterotypic synonyms:
Diospyros xylopioides Mart. ex Miq.; Xylopia meridensis Pittier; Xylopia muricata Vell.; Xylopia setosa Poiret;
no HD illustration available (3)
no HD illustration available
1 1078019 Xylopia frutescens Aublet
Ann. Missouri Bot. Gard., vol. 49 : p. 192, t. 158 (1914) [B.S. Velick]