Bakeridesia lanata (Miq.) Leite & H.C.Monteiro [ Abutilon lanatum Miq.]
Martius, C.F.P. von, Eichler, A.G., Urban, I., Flora Brasiliensis (1840-1906)
Fl. Bras.

vol. 12(3): (1886-1892)
[Sterculiaceae, Tiliaceae, Bombaceae, Malvaceae I; Malvaceae II]
t. 75 p. 409 (1891)
<        >        navigate through volume

Bakeridesia lanata (Miq.) Leite & H.C.Monteiro


name cited:
Abutilon lanatum Miq.
name recognized:
Bakeridesia lanata (Miq.) Leite & H.C.Monteiro
name recognized (basionym):
Abutilon lanatum Miq.
family: Malvaceae
epithet: lanatus,-a,-um

Illustration contributed by:
Missouri Botanical Garden, St. Louis, U.S.A.
link to this page:
http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=12607
contact about this record
synonyms:
homotypic synonyms:
Abutilon lanatum species Miq.;
no HD illustration available (3)
no HD illustration available //
5 125302 Bakeridesia lanata (Miq.) Leite & H.C.Monteiro [116 2183 Abutilon lanatum Miq.]
C.F.P. von Martius, A.G. Eichler, I. Urban, Fl. Bras., vol. 12(3): fasicle 109, (Sterculiaceae, Tiliaceae, Bombaceae, Malvaceae I; Malvaceae II): p. 409, t. 75 (1891)