Senecio aquaticus Hill [ Senecio erraticus Bertol.]
      
   click thumbnail(s) to enlarge
ID illustration
137474
ID publication
1513
ID volume
3781
code scanning institute
BioLib
scanning institute
www.BioLib.de
URL volume
ID species cited
934796
species cited
Senecio erraticus Bertol.
ID basionym cited
934796
basionym cited
Senecio erraticus Bertol.
ID species recognized
933286
species recognized
Senecio aquaticus Hill
ID basionym recognized
934796
basionym recognized
Senecio erraticus Bertol.
ID genus cited
3037
genus cited
Senecio
ID genus recognized
3037
genus recognized
Senecio
Senecio aquaticus Hill [15]
 
Compositae - SENECIONINAE
vernacular names


Senecio L. [1018]
J. Kops, Fl. Bat., vol. 19 : t. 1482 (1800) [81]
epithet recognized species: aquaticus,-a,-um [390]
epithet cited species: erraticus,-a,-um [8]
Illustration contributed by:

47 933286 Senecio aquaticus Hill Hill [Senecio erraticus Bertol.] Compositae
J. Kops, Fl. Bat., vol. 19 : t. 1482 (1800)