Huperzia treitubensis (Silveira) B. Øllg.
Annals of the Missouri Botanical Garden (1914-2013)
Ann. Missouri Bot. Gard.

vol. 79 (1992)
p. 693 f. 3
<        >        navigate through volume
name recognized (= name cited):
539648 Huperzia treitubensis (Silveira) B. Øllg.
name recognized (basionym):
628028 Lycopodium treitubensis Silveira

drawing: K. Tind
family: Lycopodiaceae
epithet: treitubensis,-is,-e

Illustration contributed by:
Missouri Botanical Garden, St. Louis, U.S.A.
link to this page:
http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=273511
contact about this record
synonyms:
homotypic synonyms:
Lycopodium treitubensis Silveira;
no HD illustration available (3)
no HD illustration available
2 539648 Huperzia treitubensis (Silveira) B. Øllg. [80 628028 Lycopodium treitubensis Silveira]
Ann. Missouri Bot. Gard., vol. 79 : p. 693, fig. 3 (1914) [K. Tind]