Dioscorea claytonii Ayala
Annals of the Missouri Botanical Garden (1914-2013)
Ann. Missouri Bot. Gard.

vol. 68 (1981)
p. 128
<        >        navigate through volume
name recognized (= name cited):
344116 Dioscorea claytonii Ayala

drawing: unsigned
family: Dioscoreaceae
tribe: Dioscoroideae
epithet: claytonii

Illustration contributed by:
Missouri Botanical Garden, St. Louis, U.S.A.
link to this page:
http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=275397
contact about this record
no HD illustration available (3)