Dioscorea davidsei O.Téllez
Novon (1991-2008)
Novon

vol. 7 (1997)
p. 209 f. 1
<        >        navigate through volume
name recognized (= name cited):
344189 Dioscorea davidsei O.Téllez

drawing: M.R. Martinéz
family: Dioscoreaceae
tribe: Dioscoroideae
epithet: davidsei

link to this page:
http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=371735
contact about this record
no HD illustration available (3)