Pilea microphylla (L.) Liebm. [ Pilea serpyllacea (Kunth) Hook. & Arn.]
      
   click thumbnail(s) to enlarge
ID illustration
389368
ID publication
4329
ID volume
188363
code scanning institute
scanning institute
URL volume
https://archive.org/details/dienatrlichenp31engl
ID species cited
790728
species cited
Pilea serpyllacea (Kunth) Hook. & Arn.
ID basionym cited
1046201
basionym cited
Urtica serpyllacea Kunth
ID species recognized
790486
species recognized
Pilea microphylla (L.) Liebm.
ID basionym recognized
749644
basionym recognized
Parietaria microphylla L.
ID genus cited
9018
genus cited
Pilea
ID genus recognized
9018
genus recognized
Pilea
Pilea microphylla (L.) Liebm. [11]
 
Urticaceae -
vernacular names


Pilea Lindl. [134]
H.G.A. Engler, Nat. Pflanzenfam., vol. 3(1): (Saururaceae, Piperaceae, Chloranthaceae, Lacistemaceae, Casuarinaceae, Juglandaceae, Myricaceae, Leitneriaceae, Salicaceae, Betulaceae, Fagaceae, Ulmaceae, Moraceae, Urticaceae, Proteaceae, Loranthaceae, Myzodendraceae, Santalaceae, Gubbiaceae, Olacaceae, Balanophoraceae, Aristolochiaceae, Rafflesiaceae, Hydnoraceae): p. 107, fig. 78 B (1887-1915) [313]
epithet recognized species: microphyllus,-a,-um [324]
epithet cited species: serpyllaceus,-a,-um [7]
Illustration contributed by:

5 790486 Pilea microphylla (L.) Liebm. (L.) Liebm. [Pilea serpyllacea (Kunth) Hook. & Arn.] Urticaceae
H.G.A. Engler, Nat. Pflanzenfam., vol. 3(1): (Saururaceae, Piperaceae, Chloranthaceae, Lacistemaceae, Casuarinaceae, Juglandaceae, Myricaceae, Leitneriaceae, Salicaceae, Betulaceae, Fagaceae, Ulmaceae, Moraceae, Urticaceae, Proteaceae, Loranthaceae, Myzodendraceae, Santalaceae, Gubbiaceae, Olacaceae, Balanophoraceae, Aristolochiaceae, Rafflesiaceae, Hydnoraceae): p. 107, fig. 78 B (1887-1915)