Anabasis eriopoda (Schrenk) Benth. ex Volkens
      
no HD illustration available (m3)
1 56216 Anabasis eriopoda (Schrenk) Benth. ex Volkens [181 153987 Brachylepis eriopoda Schrenk] Chenopodiaceae
V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 6 : p. 293, t. 15, fig. 1 (1934-1964)