Astragalus xanthomeloides Korovin & Popov
      
no HD illustration available (m3)
2 114788 Astragalus xanthomeloides Korovin & Popov Papilionaceae
V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 12 : t. 46, fig. 1 (1934-1964)