Diarthron tarbagataica (Pobed.) Kit Tan [ Stelleropsis tarbagataica Pobed.]
      
no HD illustration available (m2)
6 336041 Diarthron tarbagataica (Pobed.) Kit Tan [125 975651 Stelleropsis tarbagataica Pobed.] Thymelaeaceae
V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 15 : p. 507, t. 24, fig. 1 (1934-1964)