Trapa rossica V.N. Vassil.
Komarov (Komorov), V.L., Flora of the U.S.S.R. (1934-1964)
Fl. URSS

vol. 15
t. 33 p. 657 f. 1
<        >        navigate through volume

Trapa rossica V.N. Vassil.


name cited:
Trapa rossica V.N. Vassil.
name recognized:
Trapa rossica V.N. Vassil.
family: Trapaceae
epithet: rossicus,-a,-um

Illustration contributed by:
Smithsonian Institute, Washington, D.C., U.S.A.
link to this page:
http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=398362
contact about this record
heterotypic synonyms:
Trapa media V.N. Vassil.;