Mattiastrum himalayense (Klotzsch) Brand [ Paracaryum himalayense (Klotzsch) C.B. Clarke]
      
no HD illustration available (m3)
6 648150 Mattiastrum himalayense (Klotzsch) Brand [125 648111 Mattia himalayensis Klotzsch] Boraginaceae
V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 19 : t. 30, fig. 1 (1934-1964)