Euphrasia regelii Wettst.
      
no HD illustration available (m3)
2 425791 Euphrasia regelii Wettst. Scrophulariaceae
V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 22 : p. 512, t. 28, fig. 1 (1934-1964)