Euphrasia amurensis Freyn
      
no HD illustration available (m3)
2 425265 Euphrasia amurensis Freyn Scrophulariaceae
V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 22 : p. 550, t. 31, fig. 1 (1934-1964)