Rhinanthus ferganensis Vassilcz.
      
no HD illustration available (m3)
2 874707 Rhinanthus ferganensis Vassilcz. Scrophulariaceae
V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 22 : p. 584, t. 34, fig. 1 (1934-1964)