no HD illustration available (m2)
1 925442 Scorzonera radiata Fischer ex Ledeb.
V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 29 : t. 5, fig. 2 (1934-1964)