Scorzoneroides autumnalis (L.) Moench [ Leontodon gutzulorum V.N.Vassil.]
      
no HD illustration available (m3)
16 1208168 Scorzoneroides autumnalis (L.) Moench [-1] Compositae
V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 29 : t. 12, fig. 2 (1934-1964)