Astragalus schelichovii Turcz.
      
no HD illustration available (m3)
2 113527 Astragalus schelichovii Turcz. Papilionaceae
V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 12 : t. 31, fig. 3 (1934-1964)