no HD illustration available (m2)
2 726636 Orobanche inulae Novopokr. & Abramov
V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 23 : t. 5, fig. 11 (1934-1964)