Galium amblyophyllum Schrenk
      
no HD illustration available (m2)
2 449818 Galium amblyophyllum Schrenk Rubiaceae
V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 23 : t. 19, fig. 3 (1934-1964)