Calligonum borsczowii Litv.
      
no HD illustration available (m3)
2 180273 Calligonum borsczowii Litv. Polygonaceae
V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 5 : p. 547, t. 31, fig. 12 (1934-1964)