Calligonum involutum Pavlov
      
no HD illustration available (m3)
2 180338 Calligonum involutum Pavlov Polygonaceae
V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 5 : p. 563, t. 33, fig. 4 (1934-1964)