Arthrophytum iliense Iljin
      
no HD illustration available (m3)
2 93595 Arthrophytum iliense Iljin Chenopodiaceae
V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 6 : p. 205, t. 10, fig. 6 (1934-1964)