Halothamnus subaphyllus (C.A.Mey.) Botsch. [ Salsola subaphylla C. Meyer]
      
no HD illustration available (m3)
6 1156908 Halothamnus subaphyllus (C.A.Mey.) Botsch. [80 901584 Salsola subaphylla C. Meyer] Chenopodiaceae
V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 6 : p. 227, t. 11, fig. 13 (1934-1964)