Anabasis elatior (C. Meyer) Schischk. [ Anabasis korovinii Iljin]
      
no HD illustration available (m3)
5 56214 Anabasis elatior (C. Meyer) Schischk. [116 153986 Brachylepis elatior C. Meyer] Chenopodiaceae
V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 6 : p. 293, t. 15, fig. 5 (1934-1964)