Silene stenophylla Ledeb.
      
no HD illustration available (m2)
1 948748 Silene stenophylla Ledeb. Caryophyllaceae
V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 6 : t. 38, fig. 2 (1934-1964)