Scrophularia hyrcana Grossh.
      
no HD illustration available (m2)
2 925884 Scrophularia hyrcana Grossh. Scrophulariaceae
V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 22 : p. 226, t. 10, fig. 3 (1934-1964)