Veronica krylovii Schischk.
      
no HD illustration available (m3)
2 1058702 Veronica krylovii Schischk. Scrophulariaceae
V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 22 : p. 378, t. 19, fig. 2 (1934-1964)