Veronica bobrovii Nevski
      
no HD illustration available (m3)
2 1058217 Veronica bobrovii Nevski Scrophulariaceae
V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 22 : p. 404, t. 21, fig. 4 (1934-1964)