Veronica gorbunovii Gontsch.
      
no HD illustration available (m3)
2 1058564 Veronica gorbunovii Gontsch. Scrophulariaceae
V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 22 : p. 416, t. 22, fig. 3 (1934-1964)