no HD illustration available (m2)
2 582534 Lagotis ikonnikovii Schischk.
V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 22 : p. 448, t. 24, fig. 2 (1934-1964)