Euphrasia mollis (Ledeb.) Wettst.
Komarov (Komorov), V.L., Flora of the U.S.S.R. (1934-1964)
Fl. URSS

vol. 22
t. 29 p. 524 f. 4
<        >        navigate through volume

Euphrasia mollis (Ledeb.) Wettst.


name cited:
Euphrasia mollis (Ledeb.) Wettst.
name cited (basionym):
Euphrasia officinalis var. mollis Ledeb.
name recognized:
Euphrasia mollis (Ledeb.) Wettst.
name recognized (basionym):
Euphrasia officinalis var. mollis Ledeb.
family: Scrophulariaceae
subfamily: Orobanchoideae
tribe: Rhinantheae
epithet: mollis,-is,-e

Illustration contributed by:
Smithsonian Institute, Washington, D.C., U.S.A.
link to this page:
http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=401985
contact about this record homotypic synonyms:
Euphrasia officinalis var. mollis Ledeb.;