no HD illustration available (m2)
2 393422 Eremurus korovinii B.Fedtsch.
V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 4 : p. 45, t. 4, fig. 11 (1934-1964)