no HD illustration available (m2)
6 947527 Silene erubescens Czerep.
V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 6 : t. 43, fig. 3 (1934-1964)