Silene suaveolens Turcz. ex Kar. & Kir. [ Melandrium suaveolens (Turcz. ex Kar. & Kir.) Schischk.]
      
no HD illustration available (m2)
6 948763 Silene suaveolens Turcz. ex Kar. & Kir. Caryophyllaceae
V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 6 : t. 43, fig. 6 (1934-1964)