Gastrolychnis saxatilis (Turcz. ex Fisch. & C.A.Mey.) Peschkova [ Melandrium saxatile A. Braun]
Komarov (Komorov), V.L., Flora of the U.S.S.R. (1934-1964)
Fl. URSS

vol. 6
t. 44 p. 717 f. 8
<        >        navigate through volume

Gastrolychnis saxatilis (Turcz. ex Fisch. & C.A.Mey.) Peschkova


name cited:
Melandrium saxatile A. Braun
name recognized:
Gastrolychnis saxatilis (Turcz. ex Fisch. & C.A.Mey.) Peschkova
name recognized (basionym):
Melandrium saxatile A. Braun
family: Caryophyllaceae
epithet: saxatilis,-is,-e

Illustration contributed by:
Smithsonian Institute, Washington, D.C., U.S.A.
link to this page:
http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=402403
contact about this record
synonyms:
-
no HD illustration available (3)
no HD illustration available //
6 1151867 Gastrolychnis saxatilis (Turcz. ex Fisch. & C.A.Mey.) Peschkova [80 653197 Melandrium saxatile A. Braun]
V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 6 : p. 717, t. 44, fig. 8 (1934-1964)