Gastrolychnis longicarpophora (Kom.) Czerep. [ Melandrium longicarpophorum Kom.]
      
no HD illustration available (m3)
6 1151860 Gastrolychnis longicarpophora (Kom.) Czerep. [125 653130 Melandrium longicarpophorum Kom.] Caryophyllaceae
V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 6 : p. 717, t. 44, fig. 9 (1934-1964)